Pitch Deck
LIFE ECOSYSTEM APP
CZYM JEST FIRMA 122 LABS?
URZĄDZENIA DIAGNOSTYCZNE
PRODUKCJA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO
KLINIKI REHABILITACJI 122 LABS CLINIC
MISJA – PROBLEM – ROZWIĄZANIE

MISJA

Chcemy dać użytkownikom na całym świecie pierwszą kompleksową i niezależną aplikację zdrowotną, która pełniła będzie rolę ich lekarza i będzie prowadziła użytkowników do poprawy stanu zdrowia zarówno ich samych jak i ich rodziny. Chcemy dać milionowi właścicieli obiektów sportowych i klubów fitness możliwość odciążenia ich od bardzo dużych stałych kosztów korzystania z dotychczasowych aplikacji do zarządzania ich obiektami. Chcemy dać możliwość zmniejszenia kosztów utrzymania osób w podeszłym wieku dla setek tysięcy domów spokojnej starości i szpitali.

PROBLEM

1) Nie istnieją aplikacje służące kompleksowemu zarządzaniu zdrowiem użytkownika i pełniące rolę ich osobistego lekarza zwracającego uwagę na możliwe problemy i wyznaczającego dalszą diagnostykę.
2) Nie istnieją analizatory kompletu wyników badań krwi. Osoby wykonujące badania krwi opierają się na szczątkowych informacjach znalezionych w sieci na temat jednostkowych danych jednego z parametrów.
3) Nie istnieje darmowe oprogramowanie dla właścicieli obiektów sportowych i klubów fitness, przez co kluby zmuszone są do bardzo wysokich opłat miesięcznych.

ROZWIĄZANIE

Firma 122 Labs rozwiązuje wszystkie powyższe problemy. Poprzez stworzenie kompleksowej i darmowej aplikacji dla zarządzania obiektami sportowymi i klubami fitness będziemy mieć dostęp do milionów użytkowników tych klubów, którzy automatycznie staną się aktywnymi użytkownikami aplikacji Life Ecosystem. W aplikacji użytkownicy będą mogli nie tylko zarządzać swoimi profilami w klubach fitness, a przede wszystkim będą mieli dostęp do kompleksowej diagnostyki na czele z pierwszym i bardzo rozbudowanym analizatorem wyników badań krwi, który spojrzy na wszystkie parametry krwi pod kątem zależności między nimi.

Użytkownicy obiektów sportowych i klubów fitness to osoby aktywne o rozbudowanym myśleniu prozdrowotnym – aplikacja da tym osobom pierwszą na świecie kompleksową kontrolę swojego zdrowia pod każdym kątem – czy to sportowym, fitnessowym, rehabilitacyjnym czy przede wszystkim zdrowotnym.

ZESPÓŁ
Zespół założycieli stworzył się organicznie przy okazji innych wspólnych projektów – w tym firm, które sprzedały produkty do ponad 120 krajów świata i często były prekursorem całych dziedzin fitness – np. konstrukcje funkcjonalne lub bieżnie outdoor:

Ive Outdoor –
iGreenMill –
Quincy Sport –
Champions Ladder –
Aquatic Ecosystem –
Puzzling Flooring –

www.iveoutdoor.com
www.igreenmill.com
www.quincysport.com
www.championsladder.com
www.aquatic-ecosystem.com
www.puzzlingflooring.com

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE

Wszystkie osoby zarządzające posiadają ogromne doświadczenie w obszarach, za które odpowiadają. Nasza firma zdecydowanie wyróżnia się na tle innych firm z branży poprzez wyjątkowe umiejętności i doświadczenie osób decyzyjnych – taki skład osobowy tworzony był przez lata przy okazji innych globalnych projektów.

Mateusz Lendzioszek – Dyrektor ds. rozwoju biznesu. W branży sportowej od 10 roku życia. Trenował podnoszenie ciężarów na poziomie Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy zdobywając razem ponad 100 medali na imprezach sportowych różnej rangi. Od kilku lat wielokrotny maratończyk (m.in. Los Angeles, Warszawa). W spółce odpowiada za rozwój nowych produktów oraz strategię rozwoju. Odwiedził 120 krajów na świecie i brał udział w targach sportowych w ponad 70 krajach. Dzięki doświadczeniu sportowemu i wieloletniej praktyce w produkcji maszyn wyszkolił się w biomechanice ruchu, dzięki czemu urządzenia, które współtworzył uznawane są za najlepsze urządzenia na świecie pod kątem biomechaniki ruchu.

Wiktor Kumala – Dyrektor ds. sprzedaży. Koordynuje całą światową sieć dystrybutorów. W branży od 15 lat, założył i rozwinął kilka brandów z suplementami dla sportowców, zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii – współpracując z bodybuliding.com czy Food Mathers z USA. W Londynie brał również udział, z sukcesami, w kreowaniu potrzeb dla rynku farmaceutycznego. Wykształcenie ekonomiczne – „Controlling i zarzadzanie finansami przedsiębiorstw” – pozwoliło mu również na realizowanie się w Brand Management, coaching, franczyzie.
Współprowadził franczyzy banku PKO SA w Polsce. Doskonała znajomość rynku finansowego i fitness. Bardzo wysokie zdolności
interpersonalne – również know-how.

Marcin Skonieczny – Dyrektor IT. Programista z ponad 20-letnim doświadczeniem. W swoim portfoliu posiada stworzenie kilkudziesięciu aplikacji mobilnych na zlecenie innych firm – w tym dla globalnych koncernów informatycznych.

Damian Romanik – Dyrektor Operacyjny. Wykształcenie na kierunkach logistycznych pozwala mu koordynować operacyjnie wszystkie działania produkcyjno-logistyczne w firmie. W branży produkcji urządzeń jest obecny od 16 roku życia, a chłonął ją od 12 roku życia za sprawą swojego taty, który w tej branży jest od wielu lat.

Karol Tyniecki – Dyrektor Technologiczny. Wykształcenie na kierunkach projektowania maszyn i zarządzania produkcją. Przez wiele lat obejmował stanowisko technologa w firmie FORTE, gdzie odpowiadał za koordynację produkcji w 4 zakładach produkcyjnych. Prywatnie wielki fan branży fitness i jeden z nielicznych na świecie czynnie trenujących technologów co pozwala firmie tworzyć niesamowite produkty nie tylko ze strony wizualnej, ale także ze strony biomechanicznej.

Marek Romanik – Kierownik zakładu produkcyjnego – w branży produkcji urządzeń i maszyn od 15 lat. W branży produkcyjnej od 30 lat.

POTENCJAŁ RYNKOWY

LIFE ECOSYSTEM APP I DARMOWA APLIKACJA DO ZARZĄDZANIA OBIEKTAMI SPORTOWYMI KLUBAMI FITNESS

Na świecie jest ponad 1 000 000 takich obiektów. Obiekty posiadają średnio 2 500 członków (od 1 000 do 15 000), co daje liczbę aktywnych świadomych użytkowników tych obiektów w ilości 2,5 miliarda osób, co przekłada się na około 30% ludności. W krajach skandynawskich, w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych ten współczynnik wynosi do 60% (osoby, które płacą za aktywność fizyczną). Dodatkowym plusem tej społeczności jest ich świadomość zdrowotna i chęć płacenia za swoje zdrowie, co przyczyni się na wysoką aktywność w aplikacji Life Ecosystem.

KLINIKI REHABILITACJI

Według raportu World Health Organization (WHO) na całym świecie żyje 2,4 miliarda ludzi z chorobą, która wymaga rehabilitacji.
Inne główne wnioski tego raportu to:
1) Przewiduje się, że zapotrzebowanie na rehabilitację na całym świecie wzrośnie z powodu zmian w stanie zdrowia i cechach populacji. Na przykład ludzie żyją dłużej, ale częściej cierpią na choroby przewlekłe i niepełnosprawność.
2) Obecnie zapotrzebowanie na rehabilitację jest w dużej mierze niezaspokojone. W niektórych krajach o niskich i średnich dochodach ponad
50% ludzi nie otrzymuje usług rehabilitacyjnych, których potrzebują. Świadczenia rehabilitacyjne należą również do tych świadczeń zdrowotnych, które zostały najbardziej zakłócone przez pandemię COVID-19.

Procent ludzi na święcie
z chorobami, które wymagają
rehabilitacji
0%
POTENCJAŁ RYNKOWY

SPRZĘT REHABILITACYJNY – TARGET SENIORZY

Średnia długość życia na świecie gwałtownie rośnie, a najwięksi inwestorzy na świecie zwiększają swoje nakłady na firmy pracujące nad wydłużeniem życia, co przyczyni się do jeszcze większego przyśpieszenia w tym zakresie (przykład Google i firmy Calico Labs). Co nas czeka?
– wzrost średniej długości życia z 68,6 lat w 2015 roku do 76,2 lat w roku 2050,
– wzrost populacji +65 lat w USA, od dzisiejszych 48 milionów do 88 milionów w roku 2050,
– wzrost globalnej populacji najstarszych osób w wieku +80 lat, z 126,5 miliona w roku 2015 do 446,6 miliona w roku 2050,
– wzrost populacji najstarszych osób w wieku +80 lat, w niektórych regionach Azji i Ameryki Łacińskiej, czterokrotnie do roku 2050.
* według raportu: An Aging World: 2015

TRAKCJA
Marka 122 Labs znajduje się w fazie rozwojowej i nie prowadziła działalności sprzedażowej, której rozpoczęcie planowane jest od kwietnia 2023 roku.

Dużym sukcesem, który udało nam się dotychczas zrealizować jest zainteresowanie się nami przez Google US (bez naszego zgłoszenia do nich) i uzyskanie od nich dofinansowania na ich usługi w kwocie 200 000 USD (na 2 lata) i dodatkowo nieograniczoną pomoc specjalistów Google US w celu wypuszczenia naszej aplikacji mobilnej. Takie zauważenie i oficjalne przyznanie nam finansowania świadczy o dużym potencjale aplikacji , które to zostało potwierdzone wyznaczeniem kolejnych rozmów z Google US, które odbędą się 10 stycznia 2023 roku. Google US szczególną uwagę zwracają na innowacyjny model „sprzedaży” aplikacji, który polega na wywróceniu do góry nogami ogromnego rynku płatnych aplikacji do zarządzania milionem obiektów sportowych na świecie (w 100% są to płatne aplikacje) i zaproponowanie właścicielom możliwości darmowego korzystania z aplikacji, co w czasach popandemicznych jest ogromnym odciążeniem ich od stałych miesięcznych kosztów.

Marka 122 Labs sprzedała też w fazie testowej kilka urządzeń Rehabilitation Circle do szpitali/klinik/domów spokojnej starości w 5 krajach świata i m.in. współpracowała z poniższymi instytucjami.

bergische
cardiff
Bumin_Hospital_Logo
kent
MODEL BIZNESOWY – PRZYCHODY
Spółka 122 Labs będzie posiadać kilka różnych źródeł przychodów:

PRZYCHODY - APLIKACJA

Przychody aplikacji będą generowane z reklam i płatnych rozszerzeń aplikacji. Aplikacja dla klubów fitness jest darmowa, ale klubowicze tych klubów będą mieli wyświetlane reklamy w aplikacji. Dodatkowo użytkownicy będą mieli możliwość uzyskania płatnych rozszerzeń związanych z zawansowaną diagnostyką lub z powiększeniem miejsca na dane.

PRZYCHODY - PRODUKCJA SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

Przychody działu produkcyjnego firmy będą opierały się na przychodzie przy sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego do zewnętrznych odbiorców. Dużym źródłem przychodu tego działu będzie stanowiło dostarczanie sprzętu do naszych klinik rehabilitacyjnych – czy do klinik własnych czy w późniejszym okresie do klinik działających na zasadzie franczyzy.

PRZYCHODY – SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH

Przychody działu sprzedaży urządzeń diagnostycznych opierać się będą na sprzedaży urządzeń zarówno w różnych standardowych kanałach sprzedaży, jak i wśród milionów aktywnych użytkowników aplikacji Life Ecosystem.

PRZYCHODY – KLINIKI REHABILITACYJNE

Przychody z działu klinik rehabilitacji uzależnione są od dwóch modeli biznesowych:
a) KLINIKI WŁASNE – Przychód z tego segmentu będzie opierać się na przychodach uzyskanych z usług wykonywanych w klinikach.
b) KLINIKI FRANCZYZOWE – Przychód z tego segmentu będzie opierać się na przychodach uzyskanych z:
– opłat za przystąpienie do sieci – jednorazowa,
– opłat franczyzowych – miesięcznych
– zysku od ceny produkcji do ceny sprzedaży wyposażenia kliniki, które to w 80% będzie opierać się na produktach własnych,
– w późniejszym okresie – z zysku z modelu finansowania otwarć klinik, proponowanego właścicielom jednostek franczyzowych.

DANE FINANSOWE – PROGNOZY – ZAPOTRZEBOWANIE

POTRZEBY FINANSOWE

Dokończenie aplikacji
0
Dokończenie prac rozwojowych i zamówienie pierwszych 1000 urządzeń do diagnostyki, z każdej grupy towarowej
0
Koszty pracownicze w okresie 12/2022 – 05/2023
0
Prace konstrukcyjne i projektowe w okresie 12/2022 – 05/2023 służące do rozbudowy aplikacji o nowe funkcje
0
Otworzenie dwóch pierwszych klinik rehabilitacyjnych
0
Rejestracja firm i stworzenie struktury organizacyjnej w Stanach Zjednoczonych i w Polsce
0
Prace konstrukcyjne i projektowe w okresie 12/2022 – 05/2023 służące zwiększeniu asortymentu produktowego marki
0
Koszty zapasowe – około 10% wszystkich potrzeb finansowych
0

PLANOWANE POZYSKANIE KAPITAŁU W RUNDZIE PRE-SEED

W rundzie Pre-Seed przeprowadzonej w Polsce planujemy pozyskać kwotę od 1,5 mln do 3 mln.

ZEBRANY KAPITAŁ

Firma zebrała kapitał od jej właścicieli i finansowała rozwój marki 122 Labs z zasobów wcześniejszych działalności. Łączna inwestycja w firmę i jej produkty to dotychczas około 1,5 mln złotych.

WYNIKI FINANSOWE

Marka 122 Labs nie prowadziła dotychczas oddzielnej księgowości i była finansowana z funduszy poprzednich działalności, więc określenie wyników finansowych jest niemożliwe. Faktem jest natomiast to, iż marka 122 Labs dotychczas nie przynosiła zysków, ponieważ cały czas jest w fazie rozwojowej i oprócz sprzedaży kilku przedprodukcyjnych i testowych urządzeń Rehabilitation Circle nie miała i nie miała mieć na ten moment przychodów.
OPERACYJNE KAMIENIE MILOWE
2022/12
Rejestracja struktur firm w Polsce
2022/12
Rejestracja struktur firmy w Stanach Zjednoczonych
2023
2023/01
Zamówienie pierwszych testowych urządzeń do diagnostyki zdrowia
2023/02
Pozyskanie pierwszego finansowania w rundzie Seed w Stanach Zjednoczonych
2023/03
Start aplikacji Life Ecosystem
2023/04
Zamówienie pierwszej produkcyjnej serii urządzeń diagnostycznych
2023/04
Otworzenie w Polsce pierwszej pokazowej kliniki rehabilitacji 122 Labs Clinic – Warszawa
2023/07
Otworzenie w Polsce drugiej pokazowej kliniki rehabilitacji 122 Labs Clinic – Gdańsk
2023/09
Po 6 miesiącach od startu aplikacji pozyskanie 5% klubów fitness i punktów rekreacyjno-usługowych w 3 krajach – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, co przekłada się na około 6 500 obiektów po średnio 3 000 użytkowników (~20 mln)
2024
2024/01
Otworzenie w Stanach Zjednoczonych pierwszej pokazowej kliniki rehabilitacji 122 Labs Clinic – Nashville
2024/03
Otworzenie w Stanach Zjednoczonych drugiej pokazowej kliniki rehabilitacji 122 Labs Clinic – Palo Alto
2024/04
Po 12 miesiącach od startu aplikacji pozyskanie 15% klubów fitness i punktów rekreacyjno-usługowych w 3 krajach – Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska, co przekłada się na około 20 000 obiektów po średnio 3 000 użytkowników (~60 mln)
STRUKTURA KAPITAŁOWA

1) Poniżej przedstawiamy docelową strukturę kapitałową w nowo wydzielonej spółce. Struktura nie zawiera udziałów kupionych przez pierwszy fundusz inwestycyjny, które zostaną przydzielone z puli udziałów głównego akcjonariusza.
2) Udziały przypisane „autorytetom medycznym” będą rozdzielone lekarzom, z którymi prowadzimy rozmowy w sprawie dołączenia do spółki. Szczegóły rozmów podamy w dalszej fazie rozmów. Zespół medyczny będzie miał skład międzynarodowy – każdy z lekarzy nie tylko reprezentuje inną dziedzinę medycyny, a także inny kraj.

3) Struktura:
48% – Ive Outdoor sp. z o.o.
8% – Wiktor Kumala
8% – Marcin Skonieczny
8% – Autorytet w dziedzinie przygotowania fizycznego – Gunnar Peterson
4% – Damian Romanik
4% – Autorytet medyczny w dziedzinie rehabilitacji
4% – Autorytet medyczny w dziedzinie geriatrii
4% – Autorytet medyczny w dziedzinie kardiologii
4% – Autorytet medyczny w dziedzinie hematologii
4% – Autorytet medyczny w dziedzinie gerontologii
4% – Autorytet medyczny w dziedzinie onkologii4

* Gunnar Peterson – najsłynniejszy trener gwiazd na świecie, trener kondycji w Los Angeles Lakers, człowiek z 40-letnim doświadczeniem w branży fitness, którą od samego początku współtworzył.

REHABILITATION CIRCLE

Główny produkt z działu rehabilitacyjnego – stworzony kilka lat temu przy współpracy z Profesorem z University of Wuppertal, który prowadził 14-letnie badania nad obniżeniem kosztów utrzymania osób w domach spokojnej starości w Niemczech. W swoich badaniach odkrył, że zapewnienie osobom w podeszłym wieku codziennego i bezpiecznego ruchu obniży koszty utrzymania tych osób o 65%, co spowodowane jest tym, iż osoby, które dłużej będą aktywne będą rzadziej chorowały (obniżenie kosztów leków) oraz nie będą potrzebowały plastrów przeciwodleżynowych (te plastry są bardzo drogie i odpowiadają za nawet 30% wszystkich kosztów utrzymania).

Urządzenie Rehabilitation Circle było stworzone z koncepcją zagospodarowania rynku domów spokojnej starości, ale wszechstronność urządzenia, która wyszła w fazie projektowej pozwala zagospodarować także rynki takie jak: kliniki rehabilitacji, gabinety fizjoterapeutów, szpitale, kluby fitness, lokalne centra treningowe.

Więcej informacji na stronie: www.122labs.com/rehabilitationcircle

PRZEWAGA KONKURENCYJNA – KONKURENCJA

PRZEWAGA KONKURENCYJNA

Przewagą konkurencyjną jest nie tylko łatwe i bezproblemowe pozyskiwanie użytkowników, a przede wszystkim fakt, iż będą to aktywni i świadomi użytkownicy, którzy regularnie muszą uruchamiać aplikację, by móc zarządzać dziennikiem treningowym, planami treningowymi czy ćwiczeniami grupowymi.

Nasz zespół, który odpowiada za stworzenie innowacyjnych produktów w branży fitness (a nawet za rozpoczęcie pewnych dziedzin fitnessu takich jak konstrukcje funkcjonalne, które już w 2012 roku stworzyliśmy jako pierwsi na świecie) i ich późniejszą sprzedaż do ponad 120 krajów świata gwarantuje skuteczność pod kątem rozwoju aplikacji jak i pod kątem pozyskiwania aktywnych użytkowników.

KONKURENCJA I ALTERNATYWY

– Konkurencją dla naszego modelu „sprzedaży” aplikacji są inne oprogramowania do zarządzania klubami fitness dostępne na rynku – największe z nich to: Mindbody, Wodify, ZenPlanner, Perfect Gym.
– Konkurencja dla naszego analizatora wyników krwi nie istnieje.
– Konkurencją dla naszego działu sprzętu rehabilitacyjnego są: h/p/cosmos, Hocoma, Reha Stim.
– Konkurencją dla naszego działu urządzeń diagnostycznych jest: iHealth Labs.

KONTAKT

Mateusz Lendzioszek – Dyrektor ds. rozwoju biznesu
+48 512 975 262
mateusz@122labs.com
www.122labs.com